bzw. „Očami Psa“ ist der Name des Tierheimes in der Slovakei, welches wir in der ersten Juliwoche 2020 im Namen vieler lieber Spenderinnen und Spender in Begleitung lieber Hundefreunde besuchen durften.

Oči psa sú názvom útulku na Slovensku, ktorý sme mohli navštíviť v prvom týždni júla 2020 v mene mnohých milých darcov v sprievode milých priateľov psa.

Dank großherziger finanzieller Spenden vieler Hundefreunde war es uns möglich, nach Absprache mit dem Tierheim, dringend benötigtes Hunde- und Katzenfutter sowie Decken und Tücher zu übergeben.

Vďaka veľkorysým finančným darom od mnohých milovníkov psov bolo možné po konzultácii s útulkom pre zvieratá odovzdať súrne potrebné krmivo pre psov a mačky, prikrývky a uteráky.

Ganz lieben Dank an die beiden lieben Mitarbeiterinnen des Tierheims, welche sich Zeit für uns genommen haben und uns auf einem Rundgang mit den Tieren bekannt machten. Die Aufregung war auf beiden Seiten groß und wir erlebten sehr berührende Minuten.

Ďakujeme dvom váženým zamestnancom útulku, ktorí nám venovali čas a predstavili nás na prehliadke zvierat. Vzrušenie bolo na oboch stranách skvelé a mali sme veľmi dojímavé minúty.

Die Emotionen in Worte zu fassen ist kaum möglich…

Je ťažko možné dať emócie do slov …

Wir sprachen mit den Mitarbeiterinnen über die Tiere des Tierheims und natürlich ist es für uns und unsere Hundefreunde selbstverständlich, dass wir weiter unsere Unterstützung anbieten.
Wer gern seine Unterstützung anbieten möchte der kann jederzeit mit uns in Kontakt treten.
Eine weitere Hilfsaktion ist noch für diesen Sommer geplant.

O zvieratách v útulku sme sa rozprávali so zamestnancami a samozrejme pre nás a našich psích priateľov je samozrejmé, že naďalej poskytujeme podporu.
Kto by chcel poskytnúť podporu, nás môže kedykoľvek kontaktovať.
Na toto leto je naplánovaná ďalšia pomoc.

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern vom Hundesportverein und unserer Hundeschule und der Hundewandergruppe für Ihre Unterstützung für die Tiere des Tierheimes „Die Augen des Hundes“ und wir freuen uns auf ein Wiedersehen.

Ďakujeme všetkým darcom zo športového klubu psov, našej školy psov a skupiny vychádzok pre psov za podporu zvierat útulku „Oči psa“ a tešíme sa na ďalšie stretnutie.